Povinnosti pri B2B predaji

E-shopy a DPH: Povinnosti pri B2B predaji tovaru v rámci EÚ

Predstavte si, že váš e-shop ponúka tovar a podnikatelia z iných krajín EÚ majú záujem. Ak tovar putuje z jedného členského štátu EÚ do druhého, toto sa považuje za intrakomunitárne dodanie.

Ak zákazníkom nie je súkromná osoba, ale ide o osobu registrovanú pre DPH, tak pri takýchto transakciách môže za istých podmienok nastať oslobodenie od DPH. O aké podmienky ide a čo je dôležité vedieť?

To si predstavíme v tomto článku, kde nájdete najdôležitejšie informácie v oblasti DPH pre e-shopy, ktoré predávajú svoj tovar podnikateľom, registrovaným pre DPH v rámci EÚ (tzv. B2B).

Miesto dodania a B2B predaj

V daňovom svete je pojmom „miesto dodania“ označená lokalita, ktorá určuje, ktorý štát má nárok na zdanenie tovaru DPH.

Ak podnikateľ dodáva tovar inému podnikateľovi v rámci EÚ (tzv. intrakomunitárne dodanie tovaru), za miesto dodania sa považuje miesto, kde začína preprava tovaru. Podľa tohto pravidla by zvyčajne dodávateľ tovaru musel zaplatiť DPH v členskom štáte, odkiaľ sa tovar odosiela. Ak sú však splnené určité zákonné podmienky, takáto transakcia môže byť oslobodená od DPH na strane dodávateľa, čo znamená, že na faktúre sa neuvádza suma DPH.

Ak je dodanie tovaru oslobodené od DPH na strane dodávateľa, zodpovednosť pre priznanie DPH sa presúva na odberateľa v členskom štáte, kde sa preprava tovaru ukončí. Odberateľ musí z ceny tovaru uvedenej na faktúre bez DPH vypočítať sumu DPH a odviesť ju do rozpočtu členského štátu, kde preprava skončí, a to podľa sadzby dane tohto štátu.

Význam miesta dodania je dôležitým pojmom aj pri predaji tovaru bežným zákazníkom, teda B2C predajom. V prípade B2C dodávok sa však miesto dodania určuje inak. Predaju tovaru bežným zákazníkom (B2C) sme sa venovali v blogu „E-shopy a DPH: Kľúčové informácie pre B2C predaj v rámci EÚ“.

Základné povinnosti nepodceňujte

Nie každý predaj a dodanie tovaru medzi e-shopom a podnikateľmi v rámci EÚ môže byť oslobodené od DPH. Na to je najskôr nutné splniť niekoľko zákonom stanovených podmienok:

 1. Dodávateľ je osoba registrovaná pre DPH v členskom štáte, kde sa preprava tovaru začína.
 2. Odberateľ je osoba registrovaná pre DPH v členskom štáte, kde sa preprava tovaru skončí.
 3. Odberateľ vopred oznámi svoje IČ DPH dodávateľovi.
 4. Tovar je fyzicky prepravený z jedného členského štátu EÚ do iného členského štátu EÚ. Právo nakladať s tovarom ako vlastník pritom prejde na odberateľa.
 5. Prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ, prípadne tretia osoba na ich účet.
 6. Obchodný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom je odplatný.

V prípade, ak by nebola splnená čo i len jedna z týchto podmienok, nie je možné považovať uskutočnené dodanie tovaru do iného členského štátu EÚ za oslobodené od DPH.

Ak sú všetky povinné náležitosti splnené, je takáto transakcia oslobodená od DPH na strane dodávateľa a osobou povinnou platiť daň je odberateľ tovaru.

Okrem uvedených podmienok je taktiež dôležité, aby bola na faktúre uvedená poznámka ,,dodanie je oslobodené od dane“. Pri vystavení faktúry je nevyhnutné, aby obsahovala IČ DPH dodávateľa, rovnako ako aj IČ DPH odberateľa.

DPH a B2B predaj

Bez dokumentácie žiadne oslobodenie od DPH

Pri téme oslobodenia od DPH je dokumentácia kľúčová. Na dodanie tovaru do inej krajiny EÚ bez DPH musí byť e-shop pripravený dokázať, že splnil všetky zákonom stanovené podmienky. Bez potrebných dokumentov totiž nie je možné oslobodenie uplatniť.

K týmto dokladom, na ktoré netreba zabudnúť, patrí:

 • faktúra,
 • zmluva o dodaní tovaru,
 • doklad o platbe za tovar,
 • doklad o fyzickej preprave tovaru,
 • doklad o platbe za prepravu tovaru.

Daňové priznanie

Aj keď sa e-shop vyhol DPH pri predaji tovaru podnikateľovi do inej členskej krajiny EÚ, nemôže opomenúť tú najzákladnejšiu povinnosť. Takéto dodanie tovaru oslobodené od DPH je stále nutné na strane dodávateľa vykázať nie len v daňovom priznaní, ale aj v súhrnnom výkaze.

Dúfame, že tento článok vám pomohol lepšie pochopiť povinnosti týkajúce sa DPH pri predaji tovaru podnikateľom v rámci EÚ (B2C). Nebojte sa, aj keď ide o trochu zložité témy, s týmito informáciami budete pripravení na to, čo vás môže čakať!

Spoločnosť Fulfillment by FHB Group sa s cieľom priniesť podnikom dôležité informácie, ktoré im pomôžu dosiahnuť ich ciele a uspieť v konkurenčnom svete e-commerce spojila so spoločnosťou VGD Slovakia, s.r.o., ktorá patrí medzi slovenských lídrov v poskytovaní komplexných daňových, právnych a audítorských služieb pod jednou strechou.

Komentáre k tomu článku nie sú povolené.