Čo je fulfillment: jeho proces a prínos pre e-commerce

Fulfillment je v oblasti e-commerce stále populárnejšou službou. Predstavte si, objednávky sa hrnú na e-shop z každej strany, pričom sklady a logistika nestíha. Rovnako môže firma trh prerásť a postupne začína expandovať na nové teritóriá.

Predajca sa ocitá pred náročným rozhodnutím. Buď rozšíri svoje sklady, personál, vylepší informačné systémy alebo prenesie túto zodpovednosť na tretiu stranu.

A tu sa do popredia dostáva služba fulfillmentu, ktorej cieľom je zabezpečiť kompletnú logistiku e-shopu, a to od naskladnenia tovaru, až po doručenie balíka spotrebiteľovi. Predajca sa môže naplno venovať svojmu podniku a oblasti, v ktorej vyniká, pričom veľa krát za nižšie náklady.

Na druhej strane, však musí preniesť svoju dôveru na inú spoločnosť. Fulfillment je ale ďaleko komplexnejšia služba. Pri správnom výbere partnera preto môže e-commerce predajca tieto starosti zahodiť za hlavu.

Aké možnosti služba otvára e-shopu, ako dokáže pomôcť, ale aj jeho proces preto podrobnejšie rozoberieme v článku.

Vývoj krok za krokom

Začiatky fulfillmentu sa ťahajú až do 19. storočia, keď vznikali prvé doručovacie firmy a rôzne baliace sklady. S postupným vývojom trhu sa o niekoľko desaťročí objavili už aj prvé spoločnosti, ktoré umožňovali obchodníkom outsourcovať svoju logistiku.

Najväčší posun však prišiel až spoločne s internetom, ktorý naplno otvoril dvere globalizácii a umožnil vznik e-commerce prostredia. Expandujúce firmy ale veľa krát nedokázali samostatne zabezpečiť chod logistiky v iných teritóriách, nakoľko potrebovali nových zamestnancov, priestory, technológie a podobne.

To si vyžadovalo veľa času a úsilia, preto boli nútení prenechať zodpovednosť za logistiku tretím stranám. Vývoj trhu a nástup technológii tak priniesol už aj oficiálne pomenovanie „order fulfillment,“ ktorý v súčasnosti zahŕňa už všetky procesy logistiky.

Komu sa služba oplatí a aké má výhody

Fulfillment môžu využívať rôzne typy zákazníkov. Výhody v ňom si nájdu napríklad e-shopy, predajcovia prostredníctvom rôznych platforiem, ako napríklad Amazon, taktiež obchodné a výrobné spoločnosti a mnoho ďalších.

Hlavným dôvodom outsourcovania logistiky, pritom nemusí byť z dôvodu nedostatku kapacít, vysokých poplatkov za skladníkov či priestory. Výrazne zjednodušiť totiž môže aj expanziu na nové trhy v rôznych krajinách sveta alebo skrátka bežné fungovanie e-shopu.

Výhodami fulfillmentu sú totiž menšie starosti s logistikou, čo prináša viac času na podnikanie alebo finančne výhodnejšie doručenie. Navyše služba pomáha optimalizovať procesy e-commerce logistiky, pokryť vyťaženejšie časti sezóny, rýchlo doručiť zásielku a veľa iných aktivít.

Na druhej strane nájdu sa aj nevýhody, napríklad v závislosti od veľkosti podniku alebo zaužívaného procesu. Firmy totiž môžu považovať za nepohodlné prispôsobiť sa novému systému alebo mať strach o svoj tovar pri outsourcovaní tretej strane.

Proces fulfillmentu od A po Z

Fulfillment, ktorý dnes poznáme, nezahŕňa len skladovanie, balenie a doručenie, ale prichádza s ním hneď aj niekoľko ďalších činností:

 1. Celá služba pre klienta začína zaevidovaním príjemky tovaru. Klient si zväčša posiela produkty na sklad priamo od výrobcov alebo distribútorov.
 2. Tovar prejde príjmom a postúpi na naskladnenie, počas ktorého sa zaeviduje do systému a overí sa, či sedia počty uvedené na príjemke. Produktom sa priradí pozícia v sklade, zaskladnia sa a sú tak okamžite pripravené na expedíciu.
 3. Ak si zákazník produkt objedná, fulfillmentovej spoločnosti prichádza informácia o objednávke cez rozhranie API do informačného systému. Ten slúži na dokonalý manažment skladovanie, objednávok a zásielok.
 4. Po zaevidovaní objednávky v systéme sa tovar vypickuje a vytriedi. Dôležitý tu je nastavený informačný systém fulfillmentového partnera, na základe ktorého sa vie picker rýchlo k tovaru dostať, vytriediť ho, prípadne eliminovať chyby.
 5. Vytriedený tovar prechádza balením. To môže byť vzhľadom na vybavenie a schopnosti spoločnosti buď ručné alebo automatické-strojové.
  Niektoré fulfillmentové spoločnosti ponúkajú aj možnosť zvoliť si spôsob balenia. Predajca si vie napríklad určiť používaný baliaci materiál alebo sa dohodnúť na individuálnych krabiciach, ktoré obsahujú napríklad logo e-shopu.
  Pri sezónnych peakoch je veľmi dôležité, či vie 3PL firma zabezpečiť napríklad automatizáciou, vyššie objemy objednávok a vyhnúť sa tak omeškaniam.
 6. Po zabalení ide zásielka na oddelenie finalizácie, kde sa balík na základe na základe krajiny doručenia prideľuje ku konkrétnej dopravnej linke alebo doručovacej spoločnosti.
  Pri doprave rozhoduje, či má fulfillmentový partner nastavené pravidelné linky, teda či dokáže v priebehu 24 hodín doručiť zásielku aj do viacerých krajín sveta. Opätovný nákup zákazníkov je totiž vo väčšine prípadov podmienený rýchlym a bezproblémovým doručením.
  Po pridelení dopravnej linky nakupujúci dostáva informáciu o jeho zásielke prostredníctvom emailu alebo sms správy. Doručenie balíka prebieha rôznymi prostriedkami, či už napríklad prostredníctvom kuriéra, pošty alebo osobného odberu zásielky cez parcel shoppy či balíkomaty.
 7. Pri doručovaní zásielok sa určité percento buď nedoručí alebo vráti naspäť. Výhodou pre e-shop je, ak fulfillmentové služby zabezpečujú aj prevzatie a manažovanie týchto typov vratiek.
  O nich je e-commerce klient informovaný. Stav produktu si skontroluje napríklad prostredníctvom informačného systému a rozhodne, či bude tovar zaradený opäť na expedíciu.
 8. Posledným krokom v procese je manažment dobierok a fakturácia. Dobrý partner totiž za klienta vyrieši kompletné spracovania dobierok vo všetkých krajinách Európy. Po spracovaní platieb sa zašle finálna suma klientovi na jeho účet.
  Výslednú fakturáciu služieb následne fulfillmentová spoločnosť zašle klientovi, spravidla na mesačnej báze.

Komplexné služby od Fulfillment by FHB Group

Ako spoločnosť pôsobíme na fulfillmentovom trhu od roku 2008, počas ktorých pravidelne rastieme približne dvojnásobným tempom. Denne dokážeme vybaviť desaťtisíce objednávok naprieč 220 krajinami na celom svete.

Naše kapacity neustále rozširujeme, pričom aktuálne pracujeme v skladoch A triedy. Tie máme rozmiestnene v rôznych krajinách, aj vďaka čomu sme najväčšia fulfillmentová firma v strednej Európe.

Základom našich služieb je komplexnosť a flexibilita s dôrazom na potreby klientov. Tie sprevádza náš informačný systém Kika, ktorý zastrešuje skladovanie, expedíciu, dopravu, zúčtovanie dobierok, manažment vratiek a ďalšie časti celého procesu.

Neustálym zdokonaľovaním informačného systému vieme zabezpečiť chybovosť balíka na nulovú úroveň. Zákazníkom tak prehľadný a dôkladný systém dokáže ročne ušetriť tisíce eur.

Navyše pravidelne investujeme aj do automatizácie, prostredníctvom našich technológii a rozširovania skladov. Klientom tak ponúkame napríklad rýchle a ekologické balenie prostredníctvom vysokorýchlostnej strojovej baliacej linky.

Nepretržite preto dokážeme prijímať nových klientov. Rovnako sme kapacitne pripravený na väčšie objemy tovarov či objednávok, čomu pomáhajú napríklad naše pravidelné dopravné linky po Európe.

Dlhoročné skúsenosti, líderstvo na trhu a veľké objemy vybavených zásielok nám dávajú silnú pozíciu pri nastavovaní cien so všetkými kuriérskymi spoločnosťami. Klienti vďaka tomu šetria peniaze a čas, ktorý dokážu využiť pri ich hlavnej činnosti podnikania.

Komentáre k tomu článku nie sú povolené.