Marketingové stretnutie

Marketing v e-commerce

Jedným z hlavných pilierov, ktoré rozhodujú o úspechu e-shopu v silnom konkurenčnom boji, je aby bezproblémovo fungoval marketing v e-commerce. Jeho podoby pritom môžu byť rôzne, od sociálnych médií, vytváranie špeciálneho obsahu, SEO nastavenia, až po rôzne emailové a reklamové kampane.

Význam to má pre e-shop obrovský, nakoľko vďaka väčšiemu povedomiu, rastie aj počet návštevníkov a zároveň aj objednávok. Trh je však rozsiahli a hlavne medzinárodný, kde sa odhaduje, že aktuálne existuje až do 24 miliónov e-commerce stránok naprieč svetom.

Odlíšiť sa treba rôznymi marketingovými aktivitami. Napríklad, podľa štatistík portálu Bigcommerce, majú online obchody prezentujúce sa na sociálnych sieťach až o 32 percent viac predajov ako priemerný obchod, ktorý na nich nepôsobí.

Zvýšenie predajov sa však neodohráva len na sociálnych sieťach. V článku sa preto bližšie pozrieme na rôzne spôsoby, ako robiť marketing v e-commerce.

Väčšia návštevnosť, silnejšie predaje

Digitálny marketing napomáha e-shopu získať potencionálny nový trh, ktorý veľa krát smeruje za hranice pôsobenia spoločnosti. Rast e-commerce prostredia je nevyvrátiteľný a s cieľom udržať svoju konkurencieschopnosť, nezostáva podniku nič iné, ako investovať svoj čas a kapitál do marketingu.

Investícia do marketingu, pri správnych kampaniach, prinesie skôr či neskôr svoje požadované ovocie. Mohutné predaje a silný dosah medzi spotrebiteľmi však zväčša neprichádza zo dňa na deň.

Na marketingu treba veľa krát dôsledne pracovať, pričom e-shop sa môže obrátiť aj na pomoc externej marketingovej firmy, ktorá vie ako získať spotrebiteľa, ale aj ako vyhodnocovať kampane. E-commerce marketing tak v konečnom dôsledku môže priniesť, napríklad:

 • Oslovenie nových trhovE-commerce prostredie je aktuálne medzinárodné a pri expanzii na nové trhy je práve marketing cesta, ako dať o sebe vedieť medzi novými spotrebiteľmi. Netreba zabúdať, že trhy a ich zvyklosti sa veľa krát odlišujú, preto pre dosiahnutie požadovaných cieľov je potrebné, prispôsobiť aj marketingovú kampaň konkrétnej lokalite.
 • Čím vyššia priečka na Googli, tým viac interakcii– Zlepšovanie pozícii vo vyhľadávačoch je zásadný krok, ako zvýšiť návštevnosť. To môže prebiehať či už platenou formou, napríklad reklamami. Dá sa však posunúť vyššie aj s vynakladaním menších finančných prostriedkov, napríklad prácou so sociálnymi sieťami, dobrý nastavením SEO, backlinkovaním a podobne.
 • Zlepšuje branding a viditeľnosť – Zábavný grafický dizajn alebo chytľavá zvučka vedia osloviť veľkú skupinu recipientov. V prípade, ak začnú vaše marketingové aktivity zdieľať a stanú sa virálne, ľudia budú spoznávať vašu značku už len na základe vášho brandingu.
 • Udržuje zákazníkov – Vytváranie dobrého a pravidelného obsahu pomáha získavať zákazníkov na vaše stránky častejšie. Postupne sa u spotrebiteľa vytvára zvyk, čím sa vďaka marketingu stane z prvozákazníka, pravidelný nákupca.
 • Silnejšie predaje – V závere, najdôležitejším bodom sú výsledky vášho podnikania. Výhodou marketingových aktivít je aj ich merateľnosť. Viete tak jednoducho zistiť, čo vám jednotlivá kampaň priniesla. Čím vyššia návštevnosť, tým viac nákupov, čo v konečnom dôsledku má pozitívny vplyv aj na zisky e-shopu.

Každý marketingový krok sa ráta

Z úvodu vychádza, že pri e-commerce marketingu má predajca hneď niekoľko možností, ako zlepšiť svoje pozície vo vyhľadávačoch, ale aj osloviť svojich zákazníkov. Spravidla, čím viac ich e-shop využíva, tým je väčší potencionálny dosah.

Nie každá forma marketingu však môže byť pre daný e-shop správna, prípadne má potenciál priniesť aj nejaké ovocie. Bližšie preto približujeme pár možností, pre ktoré, ak sa rozhodnete, nič nepokazíte a zároveň pomôžu vašim predajom

 1. Search engine optimatization (SEO) – Správne nastavenie SEO robí váš e-shop viditeľnejší a ľahšie dostupnejší vo vyhľadávači Google. Jeho podstatou je používanie správnych kľúčových slov, vďaka ktorým sa zákazník dostane na vašu stránku. Napríklad, ak v jednej krajine je pre produkt používané jedno pomenovanie, automaticky to neznamená, že sa uplatní aj na iných trhoch. Preto treba dôrazne dbať nato, aké slová pri vyhľadávaní produktov používajú zákazníci a na základe toho, ich zahrnúť vo vašom SEO.
 2. Sociálne siete – Byť bližšie k zákazníkom znamená, že majú pri nakupovaní väčšiu dôveru voči e-shopu. Sociálne siete sú preto aktuálne mostom medzi e-shopom a zákazníkom, kde zákazník môže vyjadriť svoje emócie z nákupu. E-shop môže zároveň propagovať svoje produkty, prípadne ponúkať informácie zo zákulisia e-shopu, ale aj motivovať rôznymi aktivitami k nákupu sledovateľov. Aktivita na sociálnych sieťach zároveň pomáha pri dosahovaní vyšších pozícii vo vyhľadávaní. Tak ide o ďalšiu výhodu tohto marketingového kroku.
 3. Platené reklamy – Nie všetko sa dá zo dňa na deň a pri organickom dosahu to platí ešte výraznejšie. E-shopy si však môžu pri digitálnom marketingu pomôcť barličkou v podobe platených reklám, či už na googli, sociálnych sieťach a podobne. Zaplatením reklamy, tak môže dosiahnuť vysoké priečky stránky na Googli. Rovnako príspevky na sociálnych sieťach dokážu priamo osloviť väčší počet užívateľov a tak propagovať svoj e-commerce podnik alebo produkty. Výhodou tejto formy propagácie je, že si e-shop dokáže aj dopodrobna nastaviť, aké publikum chce osloviť. Vďaka tomu jeho investované peniaze majú vyšší potenciál pri získavaní nových zákazníkov.
 4. Affiliate program – Táto forma e-commerce marketingu sa zakladá na partneroch, ktorý určitým spôsobom referujú na konkrétny produkt a zvyšujú návštevnosť stránky. Na oplátku, v prípade predaja má affiliate partner peniaze za každý predaj. V tomto prípade môže ísť o rôzne blogové články, videá, príspevky na sociálnych sieťach a podobne.
 5. PR a tvorba obsahu – Byť čo najviac viditeľný sa oplatí. V tomto prípade získavať referencie na e-shop v médiách je ideálna cesta, ako osloviť čo najširšiu skupinu spotrebiteľov. Navyše, v prípade vlastnej stránky a sociálnych sietí netreba zabúdať na tvorbu natívneho obsahu, formou rôznych videí, obrázkov a podobne. Takýto typ propagácie má automaticky väčší dosah na užívateľov a tak aj väčší potenciál na predaj produktov.
 6. Emaily a newsletter – Aj keď nejde o najmodernejšiu formu komunikácie, v určitých prípadoch je propagácia cez email stále populárnym marketingovým ťahom. Formou tejto aktivity, tak vie predajca ponúknuť rôzne akciové produkty, pripomenúť špeciálne udalosti počas roku, či vytvárať eventy, ktoré pritiahnu zákazníkov. Všetkého však veľa škodí a pri spamovaní emailom to platí niekoľkonásobne. Preto treba aj s obsahom a objemom newsletterov či iných emailov pristupovať s citom. Dôvodom je, aby neotrávili zákazníka a tak ho nepodnietili k zrušeniu odberu.
E-commerce marketing na internete

Marketing vždy nemusí stačiť

Vzťah medzi produktom a marketingom je významný, nakoľko, keď zaostáva jeden, vie ho podporiť ten druhý. V úspechu e-commerce podniku však stojí ďalší pilier, bez ktorého nemôže e-shop správne fungovať.

Ide o logistiku, ktorá keď funguje bezproblémovo, dokáže získať nových a udržať stálych zákazníkov. Predsa, spotrebiteľ pri nákupe online prichádza prvý krát do kontaktu s objednaným tovarom až po jeho doručení.

Veľkú časť nakupujúcich pritom ovplyvňuje to, kedy príde tovar, v akom stave, prípadne iné faktory, ako je napríklad dôraz na uhlíkovú stopu zásielky, či ako prebieha vrátenie tovaru. Veľa e-shopov, ktoré majú, síce kvalitný marketing, nedokážu zabezpečiť najnovšie trendy v logistike, čo im bráni v rozširovaní ich podnikania.

Preto sa stále častejšie e-commerce predajcovia spoliehajú na pomoc od 3PL fulfillmentových spoločností. Tie sa postarajú o kompletnú logistiku e-shopu, pričom veľa krát ponúkajú pridanú hodnotu, v rámci doručovania, pre zákazníkov, ale aj predajcov.

Tí v závere môžu kompletne vypustiť logistiku z hlavy a venovať sa aktivitám, ktoré pomáhajú predávať produkty. Navyše, pokiaľ ide o modernú fulfillmentovú spoločnosť, tak aj samotný e-shop vie marketingovo využiť vo svoj prospech výhody, ktoré poskytovateľ služby prináša.

Starajte sa o marketing, Fulfillment by FHB Group zabezpečí logistiku

Zahoďte starosti s logistikou za hlavu a spoľahnite sa na služby najväčšieho poskytovateľa fulfillmentu v strednej a východnej Európe. Spoločnosť Fulfillment by FHB Group sa stará o logistiku e-shopov už viac ako 15 rokov, počas ktorých sa prepracovala na lídra trhu.

Pravidelný priemerne dvojnásobný rast je spôsobený zvyšovaním skladových kapacít, nárastom e-commerce klientov a neustálym zlepšovaním služieb. Rozsiahle sklady sú vybavené najnovšími technológiami, ktoré sú doprevádzané vlastným skladovým informačným systémom.

Aj vďaka tomu procesy prebiehajú v maximálnej efektívnosti, bez chýb, čo zabezpečuje rýchle dodanie a spokojnosť zákazníkov. Navyše spoločnosť disponuje vlastnými dopravnými linkami po Európe.

V kombinácii s kuriérskymi spoločnosťami pri doručovaní na poslednú míľu, je doručenie do 24 až 48 hodín pravidlom. Služby rovnako obsahujú úplné spracovanie dobierok vo viacerých menách a dokonca aj manažment vrátených zásielok.