Výmena fulfillment partnera

Poskytovateľ fulfillmentu: kedy je čas na zmenu

Vo svete elektronického obchodu je bezchybné vybavovanie objednávok kľúčové pre zabezpečenie spokojnosti zákazníkov a udržanie konkurenčnej výhody. Poskytovateľ fulfillmentu, známy tiež ako logistická spoločnosť tretích strán (3PL), zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní logistiky pre klientov z oblasti elektronického obchodu.

V skratke sa stará o to, aby bol váš tovar bezpečne uskladnení, objednávky rýchlo a bezchybne vybavené a plus služby navyše, ako medzinárodné dobierkové riešenie, spracovanie vratiek a podobne. Počas sezóny a hlavne jej vrcholov, napríklad počas Vianoc, sa však môžu naskytnúť situácie, kedy vaša logistika zaostáva, vznikajú omeškania, rastie chybovosť a zákazníci utekajú do iných e-shopov.

Vtedy je čas na rekapituláciu a zváženie, či je váš logistický partner tou správnou možnosťou a prínosom pre váš biznis. Ak nie, netreba sa báť a pristúpiť na výmenu poskytovateľa fulfillmentu, ktorý logistiku vášho e-commerce podnikania dokáže opäť nakopnúť. Kedy je takáto zmena nevyhnutná a čo treba zvážiť?

Znaky, že je čas na zmenu

Hodnotenie a potenciálna výmena poskytovateľa externej logistiky je strategickým rozhodnutím, ktoré môže významne ovplyvniť prevádzku e-shopu. Rozpoznaním znakov, ktoré naznačujú potrebu zmeny, viete v dostatočnom predstihu zamedziť negatívnym vplyvom na vaše podnikanie, ako je napríklad nespokojnosť zákazníkov a stratené predaje.

Indície pritom môžu byť rôzne, avšak zistiť ich, prípadne spozorovať, môžete pri nasledujúcich faktoroch:

 • Analýza nákladov fulfillmentu: Vykonanie komplexnej analýzy nákladov pomáha zhodnotiť finančný dosah súčasného poskytovateľa logistických služieb. Posúdenie faktorov ako poplatky za skladovanie, náklady na dopravu a poplatky za spracovanie objednávok môže odhaliť potenciálne úspory nákladov s novým poskytovateľom.
 • Škálovateľnosť: S rastom elektronického obchodu rastie aj objem objednávok. Je nevyhnutné posúdiť schopnosť súčasného poskytovateľa zvládnuť rastúce požiadavky. Poskytovateľ by mal ponúkať škálovateľnosť a prispôsobenosť na zvládnutie budúceho rastu.
 • Operačná efektívnosť: Identifikácia oblastí na zlepšenie vo vybavovaní objednávok je kľúčová. Nedostatočná presnosť objednávok, oneskorené spracovanie alebo neefektívne procesy pri pickovaní a balení môžu naznačovať potrebu efektívnejšieho poskytovateľa.
 • Spokojnosť zákazníkov: Fulfillment má zásadný vplyv na zážitok zákazníka. Negatívne ohlasy alebo klesajúce metriky spokojnosti môžu naznačovať, že súčasný poskytovateľ nesplňuje očakávania.
 • Sledovanie a prehľadnosť: Reálny časový prehľad a sledovanie majú pre zákazníkov čoraz väčší význam. Ak súčasný poskytovateľ nemá dostatočne pokročilé sledovacie funkcie, ide o ďalší faktor, ktorý stojí za zváženie.
 • Správa vrátených tovarov: Efektívna správa vráteného tovaru je kľúčová v elektronickom obchode. A to hlavne v aktuálnom trende medzi spotrebiteľmi nakupovať viac kusov a tie nevyhovujúce vrátiť späť.
 • Analytika údajov: Využívanie analytiky údajov pre poznatky a rozhodovanie je dôležité v súčasnom podnikovom prostredí riadenom údajmi. Informačné systémy a klientske aplikácie logistického partnera vám dokážu pomôcť lepšie zacieliť, prípadne prispôsobiť váš inventár k danému trhu.
 • Spätná väzba od zákazníkov: Pozornosť venovaná spätnej väzbe od zákazníkov a riešenie ich obáv je kľúčová pre udržanie zákazníckej lojality. Ak spätná väzba opakovane poukazuje na problémy s fulfillmentom, je dôležité podniknúť korekčné opatrenia.
Sezónne peaky v e-commerce

Zvažovanie zmeny poskytovateľa fulfillmentu

Sledovanie trendov v odvetví a neustále hodnotenie potrieb fulfillmentu je dôležité pre zabezpečenie správneho poskytovateľa, ktorý podporí rast vášho e-commerce podniku. Pamätajte, že výber správnej spoločnosti je kontinuálnym procesom, ktorý vyžaduje neustále hodnotenie a prispôsobovanie sa meniacim potrebám podniku.

Pravidelné hodnotenie výkonnostných ukazovateľov, spätnej väzby od zákazníkov a sledovanie trendov v odvetví vám pomôže udržať si konkurenčnú výhodu v dynamicky sa meniacom prostredí elektronického obchodu.

Pri zvažovaní zmeny je potrebné zvážiť niekoľko faktorov:

 1. Posúdenie rizika: Posúďte potenciálne riziká súvisiace so zmenou poskytovateľov a vypracujte stratégie na minimalizáciu prerušení počas prechodu.
 2. Konkurenčná výhoda: Hľadajte spôsoby, ako nový poskytovateľ môže zvýšiť vašu konkurencieschopnosť na trhu. Výhodou sú služby s pridanou hodnotou a inovatívne riešenia, ktoré ich odlišujú od konkurencie.
 3. Spoľahlivosť služby: Konzistentné a včasné doručovanie je kľúčové pre spokojnosť zákazníka. Uistite sa, že nový poskytovateľ má overenú povesť spoľahlivej služby.
 4. Obmedzenia kapacity: Posúďte, či súčasný poskytovateľ dokáže zvládnuť rastúci objem objednávok. Hľadajte poskytovateľa s potrebnou infraštruktúrou a zdrojmi na zvládnutie rastúcich požiadaviek.
 5. Stratégie rastu: Zlúčte svoje riešenie logistiky s plánmi expanzie vášho podnikania. Nájdite poskytovateľa, ktorý dokáže podporiť váš rast a prispôsobiť sa budúcim potrebám.
 6. Automatizácia v logistike: Využite technológie a automatizáciu na zefektívnenie procesov. Hľadajte poskytovateľa, ktorý ponúka pokročilé riešenia automatizácie, ako sú robotické riešenie balenia, triedenia alebo automatizované riadenie zásob, na zlepšenie efektívnosti a zníženie ľudských chýb.

Outsourcovanie logistiky do Fulfillment by FHB Group

Spoločnosť Fulfillment by FHB Group už dlhé roky prináša kvalitné, moderné a hlavne spoľahlivé logistické riešenia pre e-commerce podniky. S ideálnou lokalitou priamo v strede Európy a dostatočnými kapacitami sa spoločnosť pýši prvenstvom medzi fulfillmentovými spoločnosťami v strednej a východnej Európe.

Navyše výhodu lokality využívajú vlastnou dopravnou sieťou po Európe v kombinácii s relevantnými kuriérskymi spoločnosťami pri doručovaní na poslednú míľu. Balíky sa tak k zákazníkom dostanú už do 24 až 48 hodín od zadania objednávky.

Proces fulfillmentu sprevádza pokročilá a hlavne racionálna automatizácia a informatizácia systémov. Chybovosť zásielok je tak takmer na nule, čo oceníte najmä počas sezónnych peakov a tak tlakoch pri objednávkách. Dlhoročné skúsenosti a know-how tak uľahčujú celý prechod a proces integrácie. Ak nie ste spokojný s vašim súčasným partnerom pre logistiku alebo sa chcete dozvedieť viac, kontaktujte nás na marketing@fhb.sk.

Komentáre k tomu článku nie sú povolené.