Úspešný slovenský importér americkej značky kozmetiky si nás vybral v roku 2020 ako nového logistického partnera. Kozmetická značka, úspešná v USA, kde dosahuje predaje v objeme 1 miliardy dolárov, postavená na bio a udržateľných princípoch si priam žiadala zastúpenie aj v našom regióne.

Slovenskej firme a jej majiteľom sa podarilo získať postavenie autorizovaného importéra pre 5 krajín – SK, CZ, HU, PL, RO. Tým pádom sa ich dovtedajšie logistické nároky znásobili zo dna na deň – a racionálne si vyhodnotili potrebu outsourcovať celé skladovanie a expedovanie objednávok.

Súčasťou zmluvy bola aj klauzula o spustení B2C e-shopov vo všetkých krajinách naraz. Tu si importér vybral skúseného partnera v e-shop technológiách. Jeho platformu máme dlhodobo priamo napojenú na naše API, teda prenos skladových zásob a objednávok bol po krátkom otestovaní bezproblémový.

Za rok a pol aktívnej spolupráce sme vyexpedovali cez 1500 B2B objednávok – teda väčších súhrnných objednávok prakticky celého sortimentu do partnerských kamenných predajní. Cez e-commerce sa nášmu zákazníkovi podarilo realizovať cez 20 000 objednávok, čo je pre novú značku kozmetiky v regióne a takto rýchly štart veľký úspech.

Pre rok 2022 sú na stole veľké plány – získanie zastúpenie pre Slovinsko, Bulharsko, Srbsko a ak sa podarí, tak prebratie licencie od Rakúskej firmy, pre AT a DE trh. To by znamenalo 3-násobný rast obratov za 12 mesiacov.

Výhodou FHB je logistické pokrytie všetkých EU trhov – náš zákazník rieši len ako zväčšovať objemy predaja, bez starostí o expedovanie objednávok alebo o miesto na sklade.