Rýchlosť balenia a pickovania: ako nájsť efektívne riešenie v e-commerce

Pickovanie tovaru a jeho následné balenie sú dve strany jednej mince. Pri menšom počte objednávok k nim môže e-shop pristupovať jednotlivo, avšak pri väčšej logistickej záťaži potrebuje podnik na zefektívnenie vybavovania objednávok vlastné taktiky.

Dôležitá je totiž rýchlosť, nakoľko tá je jedným z hlavných faktorov, ako sa e-commerce podnik dokáže vzdialiť konkurencii. Opätovné nákupy zákazníkov v e-shope sú postavené na rýchlosti doručenia, počnúc pohotovým vypickovaním a zabalením produktov.

Zamestnanci sú však výkonnostne obmedzení, keď v priemere picker za hodinu vytriedi približne 60 až 80 produktov, zatiaľ čo jeden balič vyrieši v priebehu hodiny 15-20 objednávok. Zefektívniť tento proces sa pritom dá hneď viacerými spôsobmi.

Najvýraznejším je automatizácia, ktorá však nie je reálnym riešením pre každého. Ďalším spôsobom môže byť upravenie procesu práce, motivovaním zamestnancov, či zjednodušením niektorých úkonov.

Ako prebieha pickovanie a balenie v skladoch? Aké metódy sa pri logistike využívajú? To, ale aj ako jednoducho zefektívniť e-commerce logistiku, bližšie približujeme v článku.

Pickovanie bez chaosu

Nájsť čo najrýchlejšie tovar, vytriediť a priradiť ho k objednávkam je hlavným cieľom každého pickera. Celý proces však môže komplikovať a spomaľovať zle nastavený systém.

Približne polovica času pickovania je totiž spojená s kráčaním a manuálnym vyberaním produktov k objednávke. Ešte pomalšie to ide, ak sa napríklad picker zle orientuje v sklade a hľadá produkt dlhšie ako by mal, prípadne chýba systém kontroly a tak vznikajú zbytočné chyby.

Výrazným zlepšením služieb je preto nastavenie skladového informačného systému tak, aby pickerovi čo najviac uľahčil prácu. Ten ho napríklad presne a čo najefektívnejšie navedie k produktu, prinúti viackrát oskenovať vybratý produkt, vďaka čomu sa eliminujú chyby, ale umožňuje riešiť aj viac objednávok naraz.

Vďaka kvalitnému informačnému systému v sklade tak môže podnik zvážiť aj iné metódy pickovania:

  • Kusové pickovanie – V tejto možnosti ide o vybavovanie objednávok po jednom. Teda picker má na starosti objednávku, prejde sklad a keď ju má kompletnú, posunie ju na balenie. Táto metóda sa využíva najmä v menších e-shopoch, kde sa dá dobre orientovať a nie je veľa objednávok. V opačnom prípade môže spôsobovať zbytočné omeškania a neskoré doručenie zásielky.
  • Dávkové pickovanie – Pokiaľ má e-commerce biznis dostatok objednávok, môže k nim pristupovať touto metódou. Pracovník si zoberie viacero objednávok a ak potrebuje z jedného druhu tovaru viac kusov, tak ich vyberie naraz. Keď je jeho pickovanie kompletné, tak produkty následne vytriedi k jednotlivým objednávkam, napríklad prostredníctvom informačného systému a skenovania. Táto možnosť zefektívňuje celý proces, avšak pri menej kvalitnom systéme ju môžu sprevádzať chyby z nepozornosti.
  • Zónové pickovanie – Táto metóda sa často využíva vo väčších fulfillmentových spoločnostiach, ktoré majú na starosti logistiku e-commerce podnikov. V tomto prípade picker nepracuje na základe konkrétneho typu produktov, ale v určitej zóne skladu. Ak teda príde objednávka, vzhľadom na pozíciu tovaru v sklade príde pracovníkovi upozornenie. Ten produkty pripraví a pošle ďalej na triedenie. Tam sa skompletizujú objednávky za pomoci skladového informačného systému a pošlú na balenie.
  • Vlnové pickovanie – Táto metóda je kombináciou dávkového a zónového pickovania. Pracovník v zóne vyberá dávky pre viacero objednávok. Po skončení posiela produkty do ďalšej zóny, kde sa dopĺňajú ďalšie produkty do objednávky.

Metódy pickovania zvyšujú efektivitu, čím aj zrýchľujú prácu s objednávkou a uľahčujú prácu zamestnancom. Zefektívniť tento proces sa však dá aj ďaleko výraznejšie.

Riešením je automatizácia, ktorá sa stále častejšie dostáva do skladov e-commerce podnikov či veľkých fulfillmentových centier. V tomto prípade môže ísť o automatizované AI sortery, dopravníky, systém ukladania a vyberania, či veľa ďalších nástrojov.

Na druhej strane ide o veľké investície, ktoré sa nemusia vyplatiť napríklad pre menšie či stredné e-shopy. V tomto prípade sa dá zefektívniť tento proces vhodnou pickovacou metódou, dobrým zaškolením pracovníkov, prípadne outsourcovaním logistiky tretím stranám v podobe fulfillmentových centier.

Sezónne peaky otestujú každé balenie

Balenie zásielok je pomerne jednoduchá časť logistického procesu, avšak nájdu sa faktory, ktoré ho dokážu výrazne spomaliť. Rovnako môžu vznikať rôzne chyby v balíku, napríklad balením viacerých zásielok súčasne, či nedostatočnou kontrolou obsahu balíka.

Jeden z prvých krokov, ako zefektívniť balenie, je preto prepojenie procesu balenia s informačným systémom a následnou povinnou kontrolou produktov vkladaných do zásielky. Ďalej treba nastaviť vhodný systém balenia pre pracovníkov.

Ten sa dá dosiahnuť sledovaním rýchlosti balenia, či jednotlivých krokov tohto procesu a hľadania nedostatkov, ktoré sa dajú vylepšiť. Navyše, veľa krát aj samotní pracovníci dokážu zhodnotiť, ako sa dá ich práca zlepšiť, preto sa môže oplatiť využiť ich pripomienky.

Zefektívniť balenie sa však nemusí len v rýchlosti, ale aj finančne. V tomto prípade treba dávať pozor na to, aká je spotreba obalového materiálu, výber krabíc a podobne.

Bezprostredné využitie materiálu sa dá docieliť školením zamestnancov a zavedením presného postupu pri voľbe materiálu k jednotlivým objednávkam. So systémom sa však netreba uspokojiť a aj po jeho nastavení, je nevyhnutné nepretržite pracovať na jeho zdokonaľovaní.

Na druhú stranu maximálne zefektívnenie z pohľadu času a využitého materiálu je zavedenie strojového balenia. To dokáže skontrolovať obsah zásielky, naskenovať ich veľkosť, využiť len nevyhnutný objem materiálu, a to všetko za veľmi krátky čas.

Automatizované balenie dokáže zvýšiť efektivitu balenia na nepoznanie, keď len jeden stroj dokáže v priebehu hodiny zabaliť viac ako tisíc balíkov. Tým sa omeškania počas sezónnych peakov stanú minulosťou, čo pozitívne ohodnotia najmä spokojní zákazníci.

Pick & Pack v spoločnosti Fulfillment by FHB Group

E-commerce klienti sa obracajú na služby spoločnosti s cieľom expanzie na nové trhy, ale aj aby našli komplexné riešenie pre ich logistiku. Za približne 15 rokov pôsobenia na trhu sú nastavené procesy tak, aby bolo zaručené doručenie do 24 až 48 hodín a rovnako eliminovanie chybovosť balíka k nule.

Pri skladovaní výrobkov je využívané chaotické skladovanie, ktoré je podporované vlastným skladovým informačným systémom. Tým pádom je možné efektívne pristupovať k objednávkam.

Pickeri následne využívajú zónové, ale aj dávkové pickovanie, vďaka čomu je možné vybaviť v priebehu dňa bezchybne, čo najväčšie objemy objednávok. To zabezpečujú viaceré stupne kontroly, či už pri pickovaní, ale aj pri balení.

Balenie prebieha dvomi spôsobmi, a to manuálne a strojovo. Pri manuálnom balení sú riešené najmä krehké výrobky, brandingové balenia s dôrazom na čo najefektívnejšie využívanie materiálov.

Väčšina produktov však smeruje na strojové balenie, ktoré majú na starosti viaceré baliace linky, medzi ktorými sú aj jedny z najrýchlejších baliacich strojov na svete. V priebehu hodiny dokážu zabaliť tisíce balíkov a vďaka skenovaniu produktov využívajú len nevyhnutný objem materiálu.

Investície vo Fulfillment by FHB Group pokračujú aj naďalej, s cieľom zdokonaľovať služby, čím sú pravidelne zefektívňované jednotlivé kroky fulfillmentového procesu. Klienti tak nemusia venovať zbytočne veľa času a peňazí do logistiky, vďaka čomu majú viac priestoru na svoje podnikanie.

Komentáre k tomu článku nie sú povolené.