Po obdržaní objednávok od zákazníka do informačného systému a v prípade, že je tovar k dispozícii na sklade, nasleduje proces pickovania, triedenia, balenia a odoslania balíkov zákazníkovi. Tento proces musí prebiehať rýchlo a bezchybne, aby sa zásielka dostala k zákazníkovi čo najskôr.

Tovar vyberáme, triedime a balíme za pomoci nášho informačného systému, Kika. Ten nám umožňuje hneď v niekoľkých krokoch overovať, či objednávka obsahuje všetky správne produkty a či v balíku nič nechýba. Vďaka tomu dosahujeme minimálnu chybovosť objednávok.

V rámci balenia a vychystania tovaru služba zahŕňa aj zabezpečenie a vkladanie príslušných dokumentov, ako napríklad faktúry, dodacie listy a podobne. Vieme sa postarať aj o prípadnú kompletizáciu a co-packing, kde jednotlivé produkty vyskladáme do jedného celku.

Tovar zvyčajne expedujeme v ten istý deň obdržania objednávok, s prihliadnutím na čas ich nahratia a odchodu našich denných dopravných liniek do krajín Európy.

Vykonávanie služby nám uľahčujú rôzne moderné automatizované technologické zariadenia, ako sú rôzne automatizované baliace linky, na mieru vyrobený sorter automatizuje finalizáciu, ďalej softwarovo riadené dopravníky, šnekové dopravníky, výťahy, personálny digitálny asistenti (PDA), skenery a mnoho ďalších.

Využitím našich služieb vám tak odpadajú starosti s fyzickou manipuláciou tovaru, výberom kuriérskych riešení či ciest na poštu. Stručný prehľad vykonávaných činností, ktoré zahŕňa samotná služba:

 • prevzatie a spracovanie informácii o objednávkach klienta,
 • pickovanie tovaru k objednávkam,
 • triedenie tovaru, kompletizovanie objednávky,
 • balenie produktov - manuálne alebo strojovo,
 • spracovanie a vkladanie dokumentov (faktúry, dodacie listy a pod.),
 • zabezpečenie prepravných balení, bezpečných výplní a značení,
 • príprava tovaru na predaj - zabalíme do obalov, etiketujeme, priložíme návody a iné,
 • vyhotovenie výstupných dokumentov a prepravných štítkov,
 • výber optimálneho spôsobu dopravy,
 • spracovanie vratiek a reklamácií,
 • prípadná kompletizácia a co-packing.

Pickovanie

Na prvý pohľad ide o jednoduchý proces. Klient vytvorí objednávky, na ktorú náš informačný systém upozorní pickovacie oddelenie. Postupne sa tovar vyberie, vytriedi a pošle na balenie.

Keď sa tento proces pozrieme dôkladnejšie, tak je o niečo zložitejší. Vo veľkých skladoch uchovávame množstvo produktov, ktorých odlíšenie niekedy odhalí až čiarový kód. To si uvedomujeme a s cieľom zamedziť tvoreniu chýb a uľahčeniu práce s balíkom máme vytvorený interný skladový informačný systém Kika, ktorý spolupracuje s automatizáciou.

Informačný systém sa stará o výber produktov zo skladových pozícii automatickým navádzaním k presnej polohe tovaru. Skenovanie čiarových produktov na viacerých úrovniach následne potvrdzuje správnosť položiek objednávky a posúva tovar do ďalšieho expedičného procesu. Objednávky sú pickované v dávkach naprieč viacerými zónami v sklade.

Vybratý tovar následne prechádza triedením na jednotlivé objednávky do boxov alebo paliet. Systém po skenovaní produktov ukazuje, kam sa má položka uložiť. Až keď je objednávka skompletizovaná a nič v nej nechýba, tak môže postúpiť na balenie.

Balenie

Tri krát meraj a raz strihaj. To je naše pravidlo pri vybavovaní objednávky, kde po prevzatí produktov na balenie prebieha už tretia kontrola skenovaním. Až keď produkty sedia s objednávkou, môžu sa zabaliť.

Balenie môže prebiehať dvomi spôsobmi, a to ručne alebo strojovo.

Pri ručnom balení vieme použiť špeciálne krabice so značkou klienta, prípadne baliť krehké a tekuté výrobky.

Väčšina produktov aktuálne putuje na naše vysokorýchlostné baliace strojové linky Everest. Tie nám umožňujú zabaliť v priebehu krátkeho času veľký objem balíkov. Vďaka tomu nemáme problém zvládnuť ani tie najvyťaženejšie časti sezóny, ako bývajú napríklad nakopené víkendové objednávky každý pondelok, či dlhá vianočná sezóna. Pri strojovom balení využívame aj alternatívne formy balenia, kde naše ďalšie linky balia do recyklovaných papierových a fóliových obálok a podobne.

Automatizovaným baliacim procesom, prostredníctvom fit-to-size baleniami dokážeme znížiť objem použitého materiálu približne o polovicu. Väčšina strojov si totiž každý produkt oskenuje a priradia im len nevyhnutnú veľkosť baliaceho materiálu.

Znižujeme tak nie len náklady, ale rovnako aj minimalizujeme prípadné škody na produktoch pri preprave. Menšími balíkmi efektívnejšie napĺňame naše dopravné linky, čím z hľadiska ekológie znižujeme aj uhlíkovú stopu zásielky.

Taktiež vieme po dohode s klientom doplniť balík rôznymi propagačnými materiálmi, dokumentmi alebo ďalšími doplnkovými predmetmi.