Pre klientov poskytujeme množstvo doplnkových služieb, ktoré sa týkajú hlavne práce s tovarom. Vo väčšine prípadov klient vôbec neprichádza do styku s fyzickými kusmi produktov, ktoré predáva. Preto zabezpečujeme prakticky všetky nasledovné činnosti:

- etiketovanie tovaru štítkami, tlač a vkladanie
- co-packing a kompletizovanie predajných balení, multipackov a vkladanie manuálov a prospektov
- fóliovanie a balenie do darčekovej prezentácie
- zákaznícka podpora
- integrácia informačných systémov poskytovateľa a klienta
- programátorské práce
- zabezpečenie prekladov a lokalizácie výrobkov pre okolité trhy
- manažment vratiek
- iné podľa požiadaviek

 

 

picking fulfillment.sk 5order fulfillment.sk 2