Našim cieľom ako fulfillmentovej spoločnosti je poskytnúť klientom komplexné logistické riešenia, či už od naskladnenia tovarov, až po doručenie balíkov zákazníkom. E-commerce klienti sa tak môžu naplno venovať svojmu podnikaniu a veľa krát aj za nižšie náklady.

Medzi naskladnením a doručením je však hneď niekoľko činností, ktoré dopĺňajú a rovnako dotvárajú službu fulfillmentu. Aké kroky proces služby sprevádzajú a čo všetko zahŕňajú, nájdete v našom stručnom prehľade.

Postup v procese fulfillmentu – skladovanie, pickovanie a balenie

 1. Zaevidovanie príjemky – Proces začína zaevidovaním tovaru do informačného systému Kika. Ten nás upozorní na jeho príchod do jedného z našich skladov a naši odborní pracovníci vedia dostatočne dopredu o pohyboch a príjmoch. Rovnako je v ňom zaevidovaný typ tovaru, počet kusov, prípadne ďalšie informácie, ktoré napomáhajú k efektívnemu naskladňovaniu aj väčšieho množstva tovaru. Produkty k nám môžu prísť priamo z výroby vášho skladu alebo aj od distribútora.
 2. Skladovanie tovaru – Pri naskladňovaní začína pre produkty cyklus, prostredníctvom ich čiarového kódu. Pokiaľ produkt nemá čiarový kód, vieme ho doplniť individuálne. Pri skladovaní overujeme, či sedí tovar a počty kusov uvedené na príjemkách. Následne je im priradená pozícia v sklade, kde ich uložíme. Tovar je po tomto kroku pripravený na pickovanie.
 3. Objednávka od zákazníka – Po objednaní produktov zákazníkmi e-shopu nám do systému prídu informácie z objednávok a potrebné dokumenty, ako napríklad faktúra či dodací list. Tento presun informácii prebieha cez rozhranie API, prostredníctvom nahratia xml exportu do web aplikácie alebo emailom.
 4. Pickovanie a triedenie objednávky – Našim pracovníkom na pickovaciom oddelení prídu objednávky, ktoré sa prideľujú jednotlivcom, ktorí daný tovar v sklade nájdu. Celý čas ich sprevádza náš informačný systém Kika, ktorý ich navedie na presné miesto uloženia produktu s informáciami napríklad o počte kusov a podobne. Pracovník následne oskenuje čiarový kód produktu a tovar posunie na triedenie. Tam sa už tovar priraďuje ku konkrétnemu zákazníkovi a pripravuje sa na balenie.
 5. Balenie tovaru – Podľa typu produktov v objednávke, prípadne požiadaviek nášho e-commerce klienta priraďujeme objednávku na balenie. Pri ručnom type balenia dôkladným systémom a kontrolou dbáme na to, aby objednávka všetko obsahovala. Zároveň si klient môže určiť aj používaný baliaci materiál, prípadne sa dohodnúť na individuálnych krabiciach, ktoré obsahujú napríklad logo e-shopu. Druhou alternatívou je vyslanie balíka priamo na strojové balenie. Vďaka naším automatizovaným vysokorýchlostným baliacim linkám, dokážeme zabaliť v krátkom čase veľký objem balíkov, pričom na základe skenovania produktov ušetríme veľké množstvo papiera. Bezproblémovo tak vieme zvládnuť pravidelné pondelkové peaky, či nápor objednávok v najvyťaženejších častiach sezóny, ako sú napríklad Vianoce. Zároveň je možný aj systém Cross-docking, teda distribúcia založená na okamžitom prekladaní bez skladovania tovaru.
 6. Finalizácia – Po zabalení prejde zásielka na finalizáciu, kde automatizovaný sorter skontroluje, či sú uvedené správne doručovacie údaje. Na základe viacerých skenovaní a kontrolného váženia priradí balík našej dennej dopravnej linke podľa krajiny doručenia alebo kuriéra na poslednú míľu.
 7. Doručenie – Zásielka smeruje ešte v ten deň, prípadne nasledujúci, k zákazníkovi. Doručenie môže prebiehať napríklad našimi dopravnými linkami, kuriérom, poštou alebo osobným odberom cez parcel shoppy či balíkomaty. Medzitým je zákazník samozrejme informovaný o stave jeho zásielky prostredníctvom sms správy alebo emailom.
 8. Neprevzaté alebo vrátené objednávky – Naše služby obsahujú aj riešenie vratiek tovaru. Tie nám prinesú buď kuriéri alebo naše dopravné linky z viacerých krajín Európy. Naše oddelenie vratiek následne produkty skontroluje. Ak ide o neprevzatý tovar, tak pozrie, či v balíku nič nechýba, či nie je poškodené balenia a posunie tovar opäť na naskladnenie. Ak je tovar vrátený zákazníkom, tak na základe dôvodov skontrolujú produkt a komunikujú s e-commerce klientom o ďalšom postupe pri narábaní s produktom.
 9. Manažment dobierok – Rovnako sa staráme aj o dobierky, kde za vás vyriešime ich kompletné spracovania vo všetkých krajinách Európy. Vďaka nášmu informačnému systému a webovej aplikácii máte kompletný prehľad o vašich peniazoch. Od nás k tomu dostávate aj vyúčtovanie a podklady. Po spracovaní platieb vám následne mesačne prichádza finálna suma na váš účet.
 10. Fakturácia – Posledný krok procesu je fakturácia služieb, ktorá býva spravidla raz za mesiac. O objemoch doručených zásielok, krajín do ktorých boli zaslané a podobne, máte pravidelný prehľad prostredníctvom klientskej aplikácie cez rozhranie API. Vďaka nulovej chybovosti je tak suma na úhradu vždy reálna službám, ktoré u nás využívate.

Postup procesu fulfillmentu – cross-docking

 1. Zaevidovanie príjemky a objednávky – Rovnako ako pri každom tovare, prvý krok je zaevidovanie tovaru do systému, po ktorom máme informáciu o príchode na sklad. Rovnako musí byť v systéme zaznamenaná objednávka k zákazníkovi, kam sa má formou crossdocku tovar doručiť. Každá zásielka musí byť označená UID kódom objednávky alebo už prepravným štítkom.
 2. Príjem tovaru – Po prijatí tovaru, zásielku následne zvážime, oskenujeme UID kód alebo čiarový kód na prepravnom štítku. Pokiaľ nemá zásielka prepravný štítok, oskenujeme UID kód, po ktorom sa automatiky vytlačí prepravný štítok, ktorý nalepíme na balík. Systém tým pádom priradí k objednávke hmotnosť a zmení jej status na odoslaná.
 3. Finalizácia – Spracované zásielky našim systémom sú tak pripravené na finalizáciu. Tá pozostáva k priradeniu balíka ku konkrétnemu prepravcovi, v závislosti od krajiny doručenia alebo kuriérskej spoločnosti na poslednú míľu.
 4. Doručenie – Balík je tak po prijatí v krátkom čase pripravený okamžite k doručeniu, bez potreby skladovania. Tým klienti nešetria len peniaze, ale aj dôležitý čas, vďaka čomu má zákazník tovar čo najrýchlejšie.