Skladujeme tovar zákazníkov v skladoch v Bratislave a taktiež v Českej republike, Maďarsku a Poľsku.

Za skladovanie zaplatíte len toľko, koľko máte tovaru za daný mesiac.

Poskytujeme primerané skladovacie priestory pre priebežné skladovanie tovaru určeného na expedovanie a manipulačný priestor pre účely balenia a expedovania.
Skladovať môžete tovar v rôznej forme – kusy, krabice, palety, kontajnery.

V rámci samotnej služby vykonávame nasledovne činnosti:
- naskladnenie
- vyskladnenie
- skladovanie
- pridelenie kódov tovarom,
- evidencia tovaru
- kontroly na vstupe, vizuálne kontroly
- dokumenty (dodacie listy)
- inventúry

Samozrejmosťou je poistenie tovaru.

skladovanie,, boxy, mezanin skladovanie, boxy, regale warehouse fulfillment.sk