Na tovar našich zákazníkov čakajú prvotriedne skladovacie priestory, ktoré sú na rozlohe až desiatok-tisíc metrov štvorcových. Lokalizácia skladov je v strede Európy. To nám dáva strategickú výhodu, nakoľko našimi priamymi linkami vieme doručiť tovar v krátkom čase do väčšiny krajín Európy a sveta. Naše hlavné sklady prevádzkujeme na Slovensku, konkrétne vo Svätom Jure a Senci, pričom svoje pobočky máme taktiež aj v Českej republike, Maďarsku a Poľsku.

V našich priestoroch vieme uskladniť rozmanité typy produktov a v rôznych veľkostiach. Môže ísť napríklad o rôzne bio a výživové produkty, športové a klasické oblečenie, elektroniku, ale aj ďalší spotrebný tovar, ako kozmetiku, potreby pre zvieratá, šperky, hračky, potreby na cvičenie, knihy a mnoho ďalších.

S prihliadnutím na veľkosť a povahu produktov, tovar uskladňujeme buď v boxoch v štvorpodlažnom mazaninovom systéme alebo na paletách, v paletových regáloch. Skladovacie priestory poskytujeme jednak na priebežné skladovanie tovaru určeného na expedovanie a rovnako aj manipulačný priestor pre účely balenia a expedovania.

Služba skladovania sa v našej spoločnosti skladá hneď z niekoľkých krokov:

  1. Príjem – Naši zamestnanci tovar príjmu na základe príjemky, ktorú pred zasielaním zadáte do systému. Balíky prehliadnu, či sa nepoškodili pri prevoze a v prípade, že vznikne problém, vás informujeme.
  2. Naskladnenie – Ďalším krokom je overenie, či prijatý tovar obsahuje všetky produkty, ktoré ste do systému zadali. Prostredníctvom čiarového kódu tovar po kusoch nahodíme do systému a uloží sa do boxov.
  3. Skladovanie – Tovar putuje dopravníkmi na určenú pozíciu v sklade, ktorá je priradená našim skladovým informačným systémom Kika. Priradená pozícia sa po uložení tovaru v systéme potvrdí a tým pádom je tovar pripravený na ďalší proces.
  4. Pridelenie kódov tovarom – Aby sme eliminovali riziko vzniku chýb a aj klient mal úplný prehľad o tovare na sklade, je nevyhnutné, aby produkty obsahovali svoje čiarové kódy. Na základe nich sa im priradí zásobník na palete alebo box, ktorý má svoj vlastný kód a určuje pozíciu v sklade. V prípade, ak tovar nemá čiarový kód, vieme ho dodatočne doplniť.
  5. Evidencia tovaru – Tovar evidujeme prostredníctvom nášho interného informačného systému. K evidencii tovaru má prístup aj klient, ktorý si vie sledovať stav jeho zásob využitím našej klientskej webovej aplikácie Zoe, ktorá sa dá prepojiť na klientov softvér cez API.
  6. Kontroly na vstupe, vizuálne kontroly – Pri preberaní tovaru pracovníci balík dôkladne skontrolujú, aby sa uistili, že nedošlo k poškodeniu. Pokiaľ nájdu nedostatky, okamžite ich zaevidujú, zdokumentujú a nahlásia.
  7. Dokumenty (dodacie listy) – Prijatie tovaru potvrdzujeme na dodacích listoch. Klient tak má k využívanej službe všetky potrebné dokumenty.
  8. Inventúry – Aby sme sa uistili, že je tovar pri skladovaní v poriadku a čísla sedia s našim systémom, pravidelne vykonávame inventúry. Tie prebiehajú prostredníctvom skenovania čiarových kódov, ktoré zároveň potvrdzuje či objemy v ukladacom priestore sedia.

Pri skladoch a ich fungovaní sa snažíme čo najviac držať krok s dobou. Automatizácia a informatizácia procesov dokáže výrazne urýchliť a zjednodušiť celý proces skladovania, ale ja ďalších krokov fulfillmentu. Vybavenie skladov preto udržiavame v tej najlepšej kvalite, čo potvrdzujú rozsiahle viacpodlažné mezanínové systémy, moderné vozíky, softvérovo riadené dopravníky, šnekové dopravníky, výťahy, až po náš interný informačný systém Kika a personálnych digitálnych asistentov (PDA) pre všetkých pracovníkov, či ďalšie iné moderné vybavenia.

Veľmi dôležitá súčasť v našich skladoch je aj bezpečnosť. Nepretržite preto monitorujeme celý sklad, zamestnancov a návštevníkov. Pre cennejšie produkty máme v sklade vyhradený priestor, ktorý je dodatočne zamknutý a prístup doňho má len pár vybraných zamestnancov. V našich skladových halách sú príjemné podmienky, bez teplotných výkyvov či vlhka.

Je minimálna šanca, aby sa produkt stratil alebo poškodil. Tovar je poistený v nákupných cenách.

Za služby skladovania zaplatíte len toľko, koľko máte uskladneného tovaru v daný mesiac. Spravidla raz mesačne vám príde kompletné vyfakturovanie služieb, ktoré u nás využívate. Tie si viete dokonca jednoducho overiť na základe informácii z informačného systému.