4 dôležité trendy v e-commerce logistike pre rok 2022

S ukončením sezóny prichádzajú vyhliadky na tú ďalšiu a tie sa veľa krát spájajú s trendami, ktoré formujú logistiku nie len v oblasti e-commerce, ale kompletne celú. Už posledné roky nám ukázali, ako sa rýchlo dokážu v logistike diať zmeny.

V uplynulej sezóne sa však postupne začali formovať nové trendy, ktoré budú v tomto roku o to viac významnejšie. Samotní e-commerce zákazníci totiž začali meniť svoje správanie pri nakupovaní, s čím súvisia aj ich potreby. Medzi také patrí napríklad rýchle doručenie, dobrá komunikácia s predajcom, ale aj napríklad stále väčší dôraz na „zelenú prácu“ s balíkom.

S prihliadnutím aj na tieto trendy sme v spoločnosti Fulfillment by FHB Group sformovali tie najzákladnejšie, ktoré budú podľa nás hlavným ťahúňom e-commerce logistike v roku 2022.

1. Udržateľnosť je stále väčšou nevyhnutnosťou

Každá zásielka so sebou nesie určitú uhlíkovú stopu, ktorá vzápätí vplýva na našu planétu. Len nedávno jedna európska štúdia porovnávala vzniknuté emisie pri online a tradičnom nakupovaní. Výsledky ukázali, že emisie, ktoré vytvárame nakupovaním na eshopoch, môžu byť až štyri krát vyššie.

Zákazníci si preto čím ďalej viac uvedomujú potrebu správať sa zodpovednejšie k prírode, pričom dávajú pozor, akou formou je balík napríklad doručovaný či balený. Vzápätí medzi predajcami porovnávajú, kto ponúka ekologickejšiu alternatívu a aj na základe toho sa rozhodujú o svojom nákupe.

E-commerce obchodníci sú častejšie nútení prichádzať s novými alternatívami zaobchádzania s balíkom, aby postupne dochádzalo k znižovaniu jeho uhlíkovej stopy. Riešení je hneď niekoľko, medzi ktoré patrí napríklad vhodný spôsob balenia.

To je spojené s tzv. fit-to-size balením, pri ktorom je použité len nevyhnutné množstvo papiera. Dosiahnuť sa dá napríklad strojom na balenie, ktorý vie nasnímať presnú veľkosť tovaru a tak rýchlo a ekologicky zabaliť aj väčší počet balíkov v priebehu krátkeho času.

Ďalšou „zelenšou“ alternatívou môže byť využívanie ekologickej pásky namiesto umelej, ktorá sa používa vo väčšine prípadov. Tieto možnosti v závere vplývajú aj na dopravu, teda čím menšie balenie, tým sa dá dopravný prostriedok využiť efektívnejšie a tak opäť znížiť uhlíkovú stopu.

Doprava zásielok tak môže byť využitá na svoju 100-percentnú kapacitu. Dopravca po odovzdaní balíkov vie dokonca prostredníctvom spätnej cesty prevziať aj nedoručené alebo vrátené zásielky.

2. Pokrok v automatizácii a informatizácii procesov

Technológie a odvetvia sa neustále vyvíjajú a logistika nemôže byť výnimkou. Investovanie do automatizácie je z pohľadu zachovania konkurencieschopnosti jednoducho zásadné. E-commerce zákazníkov v posledných rokoch pribúda, čím sa zvyšujú aj počty zásielok.

Dôraz pritom kladú na rýchle a bezchybné doručenie, ktoré je v súčasnosti už nevyhnutnosťou. Práve automatizácia je cestou, ako dlhodobo vydržať tento nápor, kde svoje miesto má ako pri naskladňovaní, tak aj pri expedícii.

Navyše správne nastavené informačné procesy dokážu celú e-commerce logistiku výrazne zjednodušiť. A to či už pri označovaní tovaru, jeho pickovaní a triedení už pri objednávke, až po samotnú finalizáciu.

Stále populárnejším trendom medzi online predajcami a zákazníkmi sú pritom aj systémy na sledovanie a lokalizáciu zásielky v reálnom čase. Poznať totiž, kde sa balík nachádza, prináša možnosť riešiť problémy v predstihu. Rovnako tak dokáže softvér pomôcť aj pri nastavovaní marketingového či predajného plánu na základe zhromažďovania údajov pri nákupnom správaní spotrebiteľov.

3. Predaje až za hranice

E-commerce prostredie sa stáva každým rokom medzinárodnejšie. Trend začal už počas posledných rokov a odhadujeme, že silnieť bude najmä túto aktuálnu sezónu. Pokiaľ chce byť eshop úspešný, musí vedieť predávať v dostatočných objemoch s uspokojivou maržou do viacerých krajín.

S cieľom vyrovnať sa konkurencii sú preto predajcovia nútení neustále prispôsobovať zahraničiu svoj dosah, eshopové rozhranie alebo dopravné linky. Každá krajina má pritom vlastné pravidlá a práve know-how toho, ako sa pohybovať pri doručovaní v iných krajinách bude pre spoločnosti zásadným odlíšením od konkurencie.

Pokiaľ však aj majú e-commerce obchodníci vlastnú sieť dopravných liniek, musia aj tak hľadať tie najvhodnejšie riešenia, aby ich podnikanie zostalo výnosné. Jedným z nich môže byť napríklad outsourcovanie logistiky 3PL spoločnostiam. Výsledne sa zbavia výraznej záťaže a dokážu sa naplno venovať procesom, v ktorých vynikajú.

4. Zodpovednosť sa bude prenášať na 3PL služby

Zabezpečiť všetky trendy môže byť pre menšie či stredné podniky náročné. Výzva to je dokonca aj pre väčšie e-commerce spoločnosti, nakoľko si niektoré zmeny vyžadujú až miliónové investície.

Zákazník však na tieto dôvody nehľadí, preto sa stále viac firiem rozhoduje outsourcovať časť alebo celú svoju logistiku na 3PL fulfillmentové spoločnosti. Tie dokážu skladovať tovar a pracovať so zásielkami podľa potrieb obchodníka.

Navyše investície takýchto spoločností sa sústreďujú hlavne na zdokonaľovanie logistiky. To v prípade eshopu nie je tak jednoduché, nakoľko musia pracovať na vylepšovaní svojich produktov.

Rovnako fulfillmentové firmy majú know-how o pravidlách pri dovoze do zahraničia. Prostredníctvom ich dopravných liniek či strategicky rozmiestnených skladoch tak dokážu naplno využiť svoje prostriedky, aby bol balík doručený s čo najnižšou uhlíkovou stopou.

Ruka v ruke s trendami vo Fulfillment by FHB Group

Našim dlhodobým cieľom je neustále rozvíjať naše riešenia, nakoľko chceme ponúkať čo najkomplexnejšie služby v prospech zákazníka. Preto pravidelne investujeme do automatizácie.

Minulý rok sa nám napríklad podarilo spustiť vysokorýchlostnú strojovú baliacu linku, vďaka ktorej vieme pri balení využiť len nevyhnutný objem materiálu. Z ekologického hľadiska ide o správny krok, ktorý dopĺňame aj ďalšími „zelenšími“ možnosťami po dohode so zákazníkom.

Rovnako aj neustále rozširujeme sieť našich pravidelných dopravných liniek po Európe, pričom dbáme aby sa naše vozidlá využívali naplno. Eliminujeme tak rozvoz poloprázdnych áut, kde dokonca každý náš vodič vie cestou späť prevziať aj vrátené zásielky. Zásielky dokážeme doručovať s maximálnou efektívnosť a v potrebnej rýchlosti, napríklad už do nasledujúceho dňa a to do viacerých krajín sveta.

Nezabúdame však aj na technológie a informačné systémy. Vďaka nim dokážeme znížiť chybovosť balíkov k nule a rovnako tak mať vedomosť o tom, kde sa tovar nachádza od jeho naskladnenia, až po doručenie.

Stúpajúci trend medzi e-commerce predajcami o 3PL fulfillmentové služby evidujeme každým rokom, preto sme sa rozhodli rozšíriť aj našu skladovo-pickovaciu zónu o nový štvor-podlažný mezaninový regálový systém. Prostredníctvom neustáleho skvalitňovania našich služieb preto vieme neustále prijímať nových zákazníkov.

Komentáre k tomu článku nie sú povolené.