Výhody automatizácie: je čas investovať alebo outsourcovať?

Prinášanie technológii do procesov skladovania, vychystávania, balenia a doručovania je dôležitým faktorom ako zostať na trhu konkurencieschopný. Práve automatizácia a informatizácia umožňuje urýchľovať prácu s tovarom, znižovať chybovosť a eliminovať riziko spojené s nedostatkom pracovnej sily.

Absencia technológie či jej zastaranie, sa skôr či neskôr prejaví najmä počas peakov sezóny, kedy sú objednávky dlhodobo na vysokých objemoch. Pritom nie je žiadnou výnimkou, ak sa z dôvodu balenia a vychystávania produktov k objednávke, doručovanie následne omešká alebo vznikajú iné problémy.

S trendami a vývojom technológii vo svete by sa preto očakávalo, že práve sklady budú čo najviac podporovať automatizovanie procesov. Opak je pravdou a podľa prieskumu na portáli BusinessWire, je až 80 percent skladov bez akejkoľvek automatizácie.

Priestor na vylepšenie je preto výrazný. Veľa e-shopov či logistických firiem však s automatizáciou čaká, prípadne nevedia, aké výhody s ňou prichádzajú. Na druhú stranu ide rovnako o veľkú investíciu, preto najmä menšie podniky hľadajú riešenia s logistikou v 3PL firmách.

Automatizovať sa oplatí

Počiatočná investícia do novej technológie môže svojou výškou spoločnosť skôr odradiť. Dôležité je preto najskôr vypočítať, či sa oplatí do zariadenia vložiť peniaze z pohľadu jeho využívania a návratnosti.

Z dlhodobého hľadiska totiž nové technológie zväčša zrýchľujú procesy, ale aj znižujú prevádzkové náklady. Tie sa môžu prejaviť napríklad pri použitom materiály, nedostatku zamestnancov či nárastu miezd, chybovosti zásielky, nákladom vzniknutých pri rôznych zraneniach a veľa ďalších.

Pre porovnanie, podľa informácii portálu Inboundlogistics tvoria náklady na zamestnancov až 65 celkových prevádzkových výdavkov v skladoch. Dôležité je však najskôr novú technológiu splatiť, s čím súvisia značné náklady a nie každá firma môže s takouto investíciou počítať.

Najväčšie výhody plynúce z automatizácie a informatizácie:

  • Zvýšenie konkurencieschopnosti
  • Rýchlosť skladovania, triedenia, pickovania, balenia a doručenia zásielky
  • Eliminácia chýb, ktoré najčastejšie vznikajú ľudským zavinením
  • Nižšia nákladovosť z dlhodobého hľadiska
  • Zníženie rizika nedostatku pracovníkov na trhu, nahrádzanie zamestnancov
  • Menej zranení v sklade
  • Lepšie využitie priestorov v sklade
  • Zvládanie sezónnych peakov
  • Zvýšenie produktivity a efektívnosti pri procesoch
  • Prehľadnosť o stave tovaru a objednávkach

Vlastná investícia vs. Outsourcing

Aj keď automatizácia ponúka spoločnosti množstvo výhod, nie je určená pre každého. S technológiami sa spájajú veľké investície, ktoré sa môžu vyšplhať až na milióny eur.

Najmä menšie e-commerce firmy, ktorým začína meškať logistika, musia poriadne zvážiť, či sa im oplatí dávať peniaze do logistiky namiesto do vývoja a marketingu produktov. Mať moderné technológie a rýchle procesy je však nevyhnutné z pohľadu konkurencie.

Pri boji o zákazníka často rozhodujú detaily. Medzi také patrí napríklad rýchlosť dodania, ekologická stopa zásielky, či spomínané problémy počas doručovania.

Riešením preto veľa krát býva outsourcovanie logistiky 3PL fulfillmentovým spoločnostiam. Ich jediným cieľom je poskytovať čo najlepšie logistické služby, preto ich investície smerujú najmä k zdokonaľovaniu ich procesov.

Navyše aj menšie e-shopy môžu mať vďaka outsourcovaniu možnosti a pozície veľkých hráčov na e-commerce trhu. Vypustením povinnosti starať sa o logistiku môže online obchod podporiť svoje výrobky na jeho lokálnom trhu, ale aj začať uvažovať o expanzii na nové teritória.

Dôraz na automatizáciu a informatizáciu vo Fulfillment by FHB Group

Z pozície lídra na trhu v strednej a východnej Európe a cieľom neustále zdokonaľovať naše komplexné fulfillmentové služby, pravidelne investujeme do tých najmodernejších technológii. Naši špičkoví technici vytvorili bezchybný WMS informačný systém Kika, ktorý sprevádza tovar od prijatia, až po jeho doručenie.

Tak je naše percento chybovosti balíka v podstate na nule, pričom efektivita výrazne stúpa. K tomu prispeli aj technológie, ktoré sú na tento informačný systém zároveň prepojené.

Medzi ne patria napríklad sortre, moderné vozíky, šnekové dopravníky, či napríklad aj naše strojové baliace linky, medzi ktoré patrí aj jedna z najrýchlejších na svete. A to je len časť našej technologickej vybavenosti, ktorá sa neustále vyvíja.

Vďaka najmodernejším technológiám vieme neustále prijímať nových e-commerce klientov. Sezónne špičky nie sú s automatizovanými procesmi žiadny problém, pričom zásielky doručujeme v krajinách Európy už od 24-48 hodín.

Ousourcovaním logistiky tak získate technológie veľkých logistických centier, bez nadbytočných investícii, či starostí s vybavovaním objednávok.

Komentáre k tomu článku nie sú povolené.